XI. Oltóanyagok beszerzése, tárolása és felhasználása
Keresés a Vacsatc weboldalon

Elérhetőségek

Országos Epidemiológiai Központ

H 1097 Budapest IX.ker. Albert Flórián út 2-6

H 1437 Bp. Pf.777

Tel: (+36-1) 476-1100

E-mail: oltasbiztonsag@oek.antsz.hu

Technikai információk

A honlapon található dokumentumok megtekintéséhez szükséges lehet
az Adobe Reader segédprogram, mely
itt tölthető le.

Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők:
- Internet Explorer 7, 8
- Mozilla Firefox 3.5
- Opera 10
- Google Chrome
- Safari

XI. Oltóanyagok beszerzése, tárolása és felhasználása

A) Beszerzés

1.    Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálaton keresztül biztosított oltóanyagok előzetes igénylést és kiértesítést követően, központilag kerülnek kiszállításra a járási kormányhivatalok népegészségügyi osztályokhoz, illetve a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályához.

2.    A térítésmentes influenza elleni oltáshoz a vakcina igénylése külön rendelkezés szerint történik.

3.    A veszettség elleni vakcina posztexpozíciós oltásokhoz a járási népegészségügyi intézetektől igényelhető. A vakcina beszerezhetőségére vonatkozó részletek az Országos Epidemiológiai Központ veszettség-fertőzésre gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló módszertani levélben (Epinfo 2011; 5. különszám) állnak rendelkezésre:

         (http://www.oek.hu/oek.web?to=16&nid=444&pid=1&lang=hun).
A preexpozíciós oltásokhoz az oltóanyag gyógyszertári forgalomból szerezhető be.

4.    Aktuális sérülés esetén tetanusz megbetegedés megelőzésére a tetanusz-toxoidot (Tetanol pur), illetőleg - ha szükséges - humán tetanusz immunglobulint (TETIG) a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell beszerezni.

       (A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 100%-os vagy meghatározott összegű támogatásával rendelhető.)

5.    A hepatitis B elleni HEPATECT 50 NE/ml oldatos infúzió, és a cytomegalia elleni CYTOTECT CP Biotest 100E/ml oldatos infúzió kizárólag intravénásan adandó specifikus immunglobulinok a Biotest Hungaria Kft.-től (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/a) szerezhetők be. Központi telefon: +36 (23) 511-311, megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás a +36 (23) 511-321 vagy +36 (23)-511-294 telefonszámokon kérhető, az írásbeli megrendelés
a +36 (23) 511-320 fax-számra küldendő.

6.    Az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B immunglobulin, az UMANBIG 180 NE/ml kizárólag az ÁNTSZ készletéből a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályán vagy a járási kormányhivatal népegészségügyi osztályán  keresztül biztosítható a fertőzési veszélynek kitett újszülöttek számára.

7.    A VARITECT CP immunglobulin megrendeléséhez egyedi importengedély szükséges. A készítmény a Biotest Hungaria Kft-től szerezhető be.

8.    A munkakörökhöz kapcsolódóan szükséges oltóanyagok beszerzése a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell, hogy történjen.

9.    RSV Palivizumab neonatológus szakvéleménye alapján rendelhető.

B) Tárolás és felhasználás

Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a tárolás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel. Az immunbiológiai készítményeket mindig az alkalmazási előiratban foglaltak szerint kell tárolni.

Fontos szabály, hogy az oltóanyagokat +2°C és +8°C közötti hőmérsékleten (hűtőszekrényben) kell tárolni. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján minden vakcinát tároló intézmény/egészségügyi szolgáltató (oltóorvos, védőnő) köteles a hűtőláncot biztosítani, a szállítási és a tárolási hőmérséklet-monitorozásról gondoskodni.

A folyékony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid vagy alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani tilos, kivéva, ha azt az oltóanyagok alkalmazási előírása megengedi.

A hűtőlánc megszakadásakor a kivizsgálást végző egészségügyi államigazgatási szerv által felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- az oltóanyag tárolására használt hűtőszekrény hőmérsékletének monitorozásának (hőmérséklet, időpont) gyakorisága, a hőmérő típusa;

         -  a kifogásolt hőmérséklet észlelése előtti utolsó hőmérséklet ellenőrzésének időpontja, hőmérséklet értéke (°C);

         -  a kifogásolt hőmérséklet észlelésének időpontja, a mért hőmérséklet értéke (°C);

         -  az expozíciónak kitett oltóanyagok megnevezése, mennyisége, gyártási száma, lejárati ideje;

         -  a hűtőlánc megszakadásának feltételezett oka;

         -  az esemény körülményeinek kivizsgálása, megtett intézkedések.

Hűtőlánc megszakadás esetén az érintett oltóanyagokat elkülönítve, továbbra is hűtve szükséges tárolni. További felhasználásuk az OEK által kiadott szakvélemény alapján történik.

A liofilizált, az élővírus-tartalmú vakcinák általában lefagyaszthatók amennyiben az oldószer külön kiszerelésben van (pl.: adagos MMR vakcina), azonban a tárolásnál az adott készítmény alkalmazási előiratában, betegtájékoztatójában leírtak szerint kell eljárni.

Különös gondot kell fordítani az élő mikroorganizmus-tartalmú, liofilezett vakcinák reszuszpendálás utáni felhasználására, amelyre az alkalmazási előiratban foglaltak az irányadók.